โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 23 พ.ย.64
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้เข้าร่วมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ สพป.น่าน เขต 2 และได้รับการประเมินในวันที่ 23 พ.ย. 2564 โดยการนำของ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ,นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ,นายวีระ มีเล้ ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง,นายมานนท์ จันทร์เจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน คณะครูและนักเรียนทุกคนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพทุกท่าน ในการประเมินอย่างกัลยาณมิตร ให้ข้อเสนอแนะและเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2565,19:23   อ่าน 38 ครั้ง