โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV 22พ.ย.64

นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยนางสุพรรณิการ์ สุทธหลวง นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และนายภาณุพงศ์ อุดอ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ มาติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ. ที่จะมาติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2564,14:37   อ่าน 49 ครั้ง