โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 7ม.ค.65
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีแและห้างร้านต่างๆในการสนับสนุนของขวัญวันเด็กและอุปกรณ์การเล่นเกม ขอขอบคุณคณะคุณแม่สมาน อนันต์ คณะคุณประเสริฐ วาสนาพงษ์ คุณป้อมจาก กทม. คุณฐิภาพรรณ ภักดิ์หิรัญภานิช และผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ คือ
1. คุณลัดดา แซ่ว่าง จำนวน 1,000 บาท
2. คุณไหนจ้อย แซ่ล่อ จำนวน 1,000 บาท
3. คุณปาลิดา ศรัทธาอนันต์ จำนวน 1,000 บาท

4. คุณกัลยาณี แซ่ว่าง จำนวน 1,450 บาท
    ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,16:25   อ่าน 77 ครั้ง