โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง 19 พ.ย.64
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยนักเรียนและครูเตรียมอุปกรณ์มาทำกระทงที่โรงเรียน และนำกระทงไปลอยพร้อมกัน ณ ลำน้ำลัก นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติวันลอยกระทง และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงามให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,19:13   อ่าน 358 ครั้ง