โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
"กิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน" 4 มิ.ย.64
"กิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน" ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ท่าน ปีนี้ปลูกต้นมะม่วง 2 ต้น และต้นเงาะ 4 ต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กๆรักต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกับตนเอง หนึ่งในโครงการรักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆปี
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,14:11   อ่าน 179 ครั้ง