โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
การปรับปรุงระบบน้ำของโรงเรียน 14 ม.ค.64
วันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ได้รับความเมตตาจาก คุณวรคุณ บุญโสธรสถิตย์ ในการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงระบบน้ำของโรงเรียนและชุมชนบ้านน้ำลัก โดยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง พร้อมกับระบบท่อลำเลียงน้ำจากต้นน้ำมาสู่โรงเรียนและชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในฤดูแล้ง ทางคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้ท่านพร้อมครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,16:22   อ่าน 207 ครั้ง