โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะใบไม้และลดการเผาไหม้ 4 ธ.ค.63
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะใบไม้และลดการเผาไหม้ ซึ่งจะส่งผลต่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังสามารถนำปุ๋ยหมักที่ได้มาใส่ต้นไม้ และพืชสมุนไพรลอยฟ้าในบริเวณโรงเรียนอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,14:45   อ่าน 597 ครั้ง