โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเสวียนไม้ไผ่ พ.ย.63
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าวังผาจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเสวียนไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อลดขยะ ลดฝุ่นละออง หมอกควันจากการเผาไหม้ใบไม้ และได้ปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,13:57   อ่าน 601 ครั้ง