โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อบ.1

1

7

4

11

 

อบ.2

1

4

0

4

 

รวม

2

11

4

15

 

.1

1

4

2

6

 

.2

1

0

1

1

 

.3

1

0

3

3

 

.4

1

3

1

4

 

.5

1

0

2

2

 

.6

1

2

3

5

 

รวม

6

9

12

21

 

รวมทั้งสิ้น

8

20

16

36

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อบ.1

1

5

3

8

 

อบ.2

1

1

1

2

 

รวม

2

6

4

10

 

.1

1

4

0

4

 

.2

1

3

2

5

 

.3

1

0

1

1

 

.4

1

0

3

3

 

.5

1

3

1

4

 

.6

1

0

3

3

 

รวม

6

10

10

20

 

รวมทั้งสิ้น

8

16

14

30

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ.1 1 6 3 9  
อบ.2 1 1 1 2  
รวม 2 7 4 11  
           
ป.1 1 0 1 1  
ป.2 1 4 0 4  
ป.3 1 2 2 4  
ป.4 1 0 1 1  
ป.5 1 0 4 4  
ป.6 1 2 2 4  
รวม 6 8 10 18  
รวมทั้งสิ้น 8 15 14 29  

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  (10 มิ.ย. 61)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้   สพป.น่าน เขต 2
 
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 3 2 5  
อบ.3 1 5 1 6  
รวม 2 8 3 11  
ป.1 1 0 2 2  
ป.2 1 1 1 2  
ป.3 1 6 0 6  
ป.4 1 2 2 4  
ป.5 1 0 1 1  
ป.6 1 0 3 3  
รวม 6 9 9 18  
รวมทั้งสิ้น 8 17 12 29  
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  (10 มิ.ย. 62)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้   สพป.น่าน เขต 2
 
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 2 0 2 พิเศษ(3ขวบ) 2 คน
อบ.3 1 2 2 4  
รวม 2 4 2 6  
ป.1 1 4 1 5  
ป.2 1 0 2 2  
ป.3 1 1 1 2  
ป.4 1 5 0 5  
ป.5 1 2 2 4  
ป.6 1 0 1 1  
รวม 6 12 7 19  
รวมทั้งสิ้น 8 16 9 25  27

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  (10 พ.ย. 63)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้  สพป.น่าน เขต 2
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 1 1 2  
อบ.3 1 2 0 2  
รวม 2 3 1 4  
ป.1 1 2 2 4  
ป.2 1 4 1 5  
ป.3 1 0 2 2  
ป.4 1 1 2 3  
ป.5 1 5 0 5  
ป.6 1 2 3 5  
รวม 6 14 10 24  
รวมทั้งสิ้น 8 17 11 28  

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 (10 มิ.ย. 64)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้  สพป.น่าน เขต 2
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 1 0 1  
อบ.3 1 2 1 3  
รวม 2 3 1 4  
ป.1 1 1 1 2  
ป.2 1 2 2 4  
ป.3 1 4 1 5  
ป.4 1 0 2 2  
ป.5 1 1 1 2  
ป.6 1 5 0 5  
รวม 6 13 7 20  
รวมทั้งสิ้น 8 16 8 24  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 (10 พ.ย. 64)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้  สพป.น่าน เขต 2
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 1 2 3  
อบ.3 1 2 1 3  
รวม 2 3 3 6  
ป.1 1 3 1 4  
ป.2 1 2 2 4  
ป.3 1 5 1 6  
ป.4 1 0 2 2  
ป.5 1 1 1 2  
ป.6 1 5 0 5  
รวม 6 16 7 23  
รวมทั้งสิ้น 8 19 10 29